คู่มือบริหารความเสี่ยง ปรับปรุง 2557

 

หมายเหตุ ถ้าต้องการพิมพ์ให้ คลิกที่ลิงค์ download แล้วบันทึกลงเครื่อง ให้พิมพ์ด้วยโปรแกรม Acrobat หรือตัวอื่นที่เปิดอ่านได้

 

Download (PDF, 838KB)